Hyvinvointia lyhytterapiasta

Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä käytetty aika hyödynnetään maksimaalisesti. Aluksi selkiytetään oireiden takana vaikuttava elämänkenttä ja muu kokonaistilanne. Suurin osa kokee saavansa avun jo tästä alkukartoituksesta. Kun ymmärrys omiin oireisiin lisääntyy, asiakas saa myös arvokasta kokemusta oireittensa ja oman elämänsä hallittavuudesta. Vaikka elämää sinällään ei voi hallita, voi hallinnan tunnetta elämäänsä kuitenkin saada lisää. Perusturvallisuuden ja hallinnan tunteiden lisääntyminen merkitsee myös lisääntyvää resilienssiä eli sopeutumiskykyä uudella tavalla.

Työskentelylle on ominaista:


  • hoidon määräaikaisuus
  • keskittyminen valikoituihin oireisiin ja ongelmiin sekä niiden ratkaisuihin
  • tavoitteellisuus ja tietoinen uuden luominen
  • terapeutin aktiivisuus, joka innostaa asiakkaankin aktiivisemmaksi
  • pidättäytyminen regressiivisten ilmiöiden tukemisesta
  • vastuullisuuteen auttaminen ja toimijuuden vahvistaminen


Psyykkistä hyvinvointia voidaan tutkitusti hoitaa tehokkaasti myös lyhytkestoisilla terapeuttisilla interventioilla. Iso osa ihmisistä hyötyy  jo muutaman tapaamiskerran aikana käydyistä keskusteluista, alkukartoituksesta ja ongelmien uudelleenmäärittelystä.

Helpotusta ahdistusoireisiin

Viimeaikaiset tukimustulokset ovat rohkaisevia: ahdistusoireista kärsiville järjestettiin nopeaa, matalan kynnyksen lyhytterapeuttista hoitoa. Käyntikertoja oli 4-6. Pitkittäistutkimuksessa jo näin vähäisistä käynneistä oli merkittävää hyötyä ja hyöty ulottui myös useamman vuoden päähän. Toki on tilanteita, joilloin pitkä psykoterapia on paikallaan, mutta siitä myöhemmin.

Ennaltaehkäisyä tai apua masennus- ja mielialaoireiluun

Tutkimusten mukaan siis jo neljällä hoitokerralla masennus- ja ahdistushäiriöistä kärsivä saa merkittävää, pitkäkestoista apua, jonka vaikutukset näkyvät ja tuntuvat. Kriisiytyneet tilanteet saavat mahdollisuuden ratketa jo ennekuin mitään menee pysyvästi rikki. Ylipäätään ennaltaehkäisevä näkökulma ja varhainen reagointi pitkään yksikseen sinnittelyn sijaan on monessa tapauksessa hyvin viisasta.


Lyhytterapian hinta on 116 euroa/ 60 min