Psykoterapia

Psykoterapia tähtää potilaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen. Yleisenä tavoitteena on potilaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lieventyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Näitä tavoitteita kohti päästään terapiassa erityisesti itseymmärryksen lisääntymisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä. Koska ihmisen suhtautuminen itseensä ja muihin perustuu siihen, mitä hän on aikaisemmissa vuorovaikutussuhteissaan oppinut, on usein tärkeää tunnistaa ja tutkia asiakkaan kokemuksia sekä nykyisissä ihmissuhteissa että menneisyydessä ja myös niitä kokemuksia, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa. Integratiivisen psykoterapian yleisimpiä työtapoja ovatkin potilaan mielenliikkeiden havainnoiminen ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen ja omaksuminen yhteistyössä terapeutin kanssa. 


Lisätietoa integratiivisesta psykoterapiasta löytyy mm: 

https://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/psykoterapia/Psykoterapian hinta on 120 €/45 min 

Psykoterapaiaan voit tulla itse maksavana tai sinulla saattaa olla mahdollisuus saada Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, johon tarvitset psykiatrin lähetteen. Kela korvaa vuonna 2024 57,60 euroa /käynti.